Koute AYITI DEBA sou pòtab ou. Ou ka koute nou tou sou Audionow. Rele 712-432-7083. Klike sou bouton PLAY la pou koute kounye a.

Audio Restart Play
Stop
Restart

Your browser does not support HTML5 audio.

Kantite Vizitè