Sou Nou

AYITI DEBA se yon group sitwayen Ayisyen ki renmen AYITI. Nou kwè ke AYITI ap gen poul chanje. Men pou L rive chanje ya, fòk gen moun ki renmen L ki deside travay pou sa. Konsa nou menm AYITI DEBA nou kòmanse travay sa yo kise: Ankouraje lòt Ayisyen ki pèdi lespwa pou yo reprann lespwa, edike chak grenn sitwayen Ayisyen nou rankontre, swa an group ou an grenn. Nou fè sa fas a fas, nan telefòn a travè konferans call(Apèl), sou AYITI DEBA (Radyo) ke w ka koute sou sit wèb nou an kise www.ayitideba.com , Audionow, nimero pou w rele a se 712-432-7083, Tunein Real Radio lenk la se http://tunein.com/radio/AYITI-DEBA-s233339/?popout=true oubyen telechaje aplikasyon tunein nan pou w ka koute nou sou nenpòt ekipman modèn yo. Nou itilize kèk nan rezo sosyal yo, tankou Facebook, Twitter ak Google+. Nou itilize Youtube tou. 
 
Lè w vizite nou, sa ka rive ou panse nou patizan pouvwa ki an plas la nan moman ke w vizite nou an. Rezon ki ka petèt fè kèk nan vizitè nou yo panse konsa sa, se paske nou pa vle itilize sistèm kap rayi, anpeche gouvènman ke Bon Dye vivan an mete nan tèt peyi nou an fè progrè ke yo ta dwe fè. Okontrè nou dwe e vle ede gouvènman anplas la rive fè plis bagay ki byen pou peyi nou an, atravè analiz pozitif, pandan nap montre respè pou tout moun ki ap okipe yon pòs nan peyi nou. Nou reve yon Ayiti ak yon lòt kalite sitwayen. Se sak fè nou gen slogan sa a ki di " Yon Lòt Sitwayen Pou Yon Lòt Peyi" Nou kwè pou yon lidè rive yon bon lidè, fòk li dabò yon bon sitwayen.
 
Pandan 2 ane avan yo, tout sa kite rive fèt yo te rive fèt ak pròp kòb pa nou. Nou pat deside mande èd, nou te vle envesti pròp kòb pa nou nan travay nòb sa. 
Men kounye a, nou deside bay tout moun ki vle e ki kwè ke nap fè yon bon travay nan enterè tout Ayisyen, pou yo pataje konesans yo ak byen yo ak nou nan bi poun ka rive touche plis moun. Se sak fè nou resevwa donasyon konye ya. Si Bon Dye mete sou kè w pou ede nou, ou ka fè yon donasyon a nou. Klike sou DONATION Nou di w mèsi davans.
 
Nou ankouraje w, apati de moman sa a, si w te konn gen ide negatif de AYITI, nou mande w souple chanje ide sa yo an pozitif. Gade kisa w ka fè pou ede peyi w. AYITI bezwen sa. Zansèt nou yo te travay pou sa.
 
An nou mete tèt nou ansanm, an nou renmen youn ak lòt, an nou chanje peyi nou, an nou wè peyi nou avan tèt nou.
 
Jezi Kris te di nan Mak 3:24 : " Si yon peyi gen divizyon ladan l' pou moun yo ap goumen yonn ak lòt, peyi sa a pa la pou lontan." Vèsyon Kreyòl Ayisyen (VKA).
 
 

DONASYON

Bay an tout sekirite avèk Kont Paypal ou oubyen ak kredi Kat ou

Kantite Vizitè